Een nieuwe brandweerkazerne in Zoetermeer
Veiligheidsregio Haaglanden
Bouwkostenadvies, Duurzaamheidsadvies, Haalbaarheidsstudie
Zoetermeer
De huidige brandweerkazerne aan de Brusselstraat 4 is in de jaren ’80 gebouwd als dé (enige) hoofdbrandweerkazerne van de groeiende stad Zoetermeer. Na de centralisatie van de veiligheidsregio’s is de rol van deze brandweerkazerne veranderd. De post is nu onderdeel van een netwerk van brandweerkazernes. Vanwege de leeftijd en conditie van de huidige brandweerkazerne wordt door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in samenwerking met de gemeente Zoetermeer een nieuwe brandweerkazerne ontwikkeld. In opdracht van de VRH heeft MODUS het programma van eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch) verzorgd. MODUS heeft dit uitgevoerd door gesprekken aan te gaan met gebruikers van de kazerne, de afdeling vastgoed en met Brandweerzorg Nederland. Tevens is een stichtingskosten- en bouwkostenraming gemaakt en is een schetsontwerp gemaakt. Het project is vervolgens aanbesteed door de  gemeente Zoetermeer en wordt naar verwachting is 2022/2023 gerealiseerd.