Brandveiligheid


van complexe gebouwen

Iedereen wil in een veilig gebouw wonen of werken. Toch is dat niet altijd het geval. De oorzaken hiervoor zijn dikwijls divers. Van veranderingen die door de jaren heen aan het pand zijn aangebracht, beperkte begeleiding tijdens de uitvoering tot onwetendheid op het veiligheidsgebied en veranderende regelgeving. Met een brandscan brengt MODUS de risico’s in uw gebouw overzichtelijk voor u in beeld. Zo kan er gericht gewerkt worden aan een brandveiliger gebouw, en kunnen bijbehorende risico’s beperkt worden. In dit proces zoekt MODUS het optimum tussen veiligheid, bruikbaarheid en kosten.

MODUS realiseert voor u:

  • Gedegen advies naar aanleiding van vastgestelde gebreken van de Veiligheidsregio
  • Integrale brandscans (inventarisatie brandscheidingen, opname gebreken, verbeterplan);
  • Fire safety engineering;
  • Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening;
  • Brandoverslagberekeningen;
  • Gebruiksmeldingen en gebruiksvergunningen brandveilig gebruik;
  • Inventarisatie gebreken;
  • Kostenramingen;
  • Aanbestedingsadvies en -begeleiding;
  • Uitvoeringsbegeleiding en directievoering.

Wilt u meer weten over onze diensten?

We denken graag met u mee. Neem contact op via:

Telefoon:        070 209 90 10
e-mail:             info@modusarchitectuur.nl