Energie-audit en maatwerkadviezen brandweerkazernes
Veiligheidsregio Haaglanden
Aanbesteden, Bouwkostenadvies, Directievoering, Interieur, Projectmanagement
Den Haag, Delft, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer
In opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden is een energie-audit conform de EED uitgevoerd voor alle brandweerkazernes in eigendom van de VRH. Er is invulling gegeven aan de informatieplicht energiebesparing. Tevens is de kwaliteit van het binnenklimaat getoetst. MODUS heeft dit uitgevoerd door gesprekken aan te gaan met zowel de gebruikers van de kazerne als de afdeling vastgoed. Er is gedurende een relevante periode gemeten op temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Er zijn scenario’s berekend middels een temperatuuroverschreidingsberekening en zijn de investeringen geraamd. Vervolgens zijn er diverse verbetervoorstellen gedaan en is de inregeling van het GBS geoptimaliseerd.