Duurzame brandweerkazernes
Veiligheidsregio Haaglanden
Duurzaamheidsadvies
Den Haag, Delft, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer

In opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden is een energie-audit conform de EED uitgevoerd en is invulling gegeven aan de informatieplicht energiebesparing. Tevens is de kwaliteit van het binnenklimaat getoetst. MODUS heeft dit uitgevoerd door gesprekken aan te gaan met zowel de gebruikers van de kazerne als de afdeling vastgoed. Er is gedurende een relevante periode gemeten op temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Er zijn scenario’s berekend middels een temperatuuroverschreidingsberekening en zijn de investeringen geraamd. Vervolgens zijn er diverse verbetervoorstellen gedaan en is de inregeling van het GBS geoptimaliseerd.