Installatietechniek


werktuigbouwkundig en elektrotechnisch advies

De afgelopen decennia is het belang van goed ontworpen en onderhouden installaties belangrijker en complexer geworden. De ervaringen die we “in het veld” opgedaan hebben met inspecties, managen van onderhoudscontracten en troubleshooting nemen we mee in onze ontwerpen. Hierdoor zijn we in staat om robuuste, goed functionerende installaties te ontwerpen die aansluiten bij uw behoefte en uw organisatie.

MODUS realiseert voor u:

  • Advies werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties;
  • Commissioning van werktuigbouwkundige installaties;
  • Optimalisatie en verbetervoorstellen voor bestaande installaties, voor direct resultaat, zonder grote investeringen;
  • Kostenramingen installatietechnisch;
  • Het maken van definitiedocumenten waarin kwalitatieve en kwantitatieve eisen zijn opgenomen;
  • Het maken van bestekken, op basis van prestatie en inspanningsverplichtingen;
  • Begeleiding aanbesteding onderhoudscontract technische installatie (het maken van onderhoudsbestekken, begeleiding inkooptraject, uitvoeringsbegeleiding);
  • Energieprestatie, engineering en tekenwerk (van principeschema’s, installatieschema’s tot uitvoeringstekening).

Wilt u meer weten over onze diensten?

We denken graag met u mee. Neem contact op via:

Telefoon:        070 209 90 10
e-mail:             info@modusarchitectuur.nl