Huisvestingsadvies PostNL
PostNL in opdracht van Hospitality Interim
Aanbesteden, Bouwkostenadvies, Conceptvorming, Directievoering, Haalbaarheidsstudie, Projectmanagement, Risicomanagement, Vergunningen
Nederland

In het kader van het masterplan “de nieuwe weg van de brief” (reorganisatie van PostNL waarin het gehele logistieke proces is gemoderniseerd) is een projectteam “huisvesting” onder leiding van de afdeling Real Estate ingericht, waaronder projectgroep “kantoorhuisvesting”.

MODUS is gevraagd om het projectmanagement te verzorgen van in totaal 17 deelprojecten. Onderdeel van de opgave was de implementatie van het concept “Slimmer Werken” op de areakantoren. Met als belangrijkste drijfveren: het terugdringen van het aantal m2 externe kantoor-verdiepingen (huurlocaties) en het creëren van toekomstbestendige kantooromgevingen (op de locaties in eigendom).
Gelijktijdig met de reorganisatie, waarin de areakantoren werden geconcentreerd op de sorteercentra (eigendoms-locaties), is een nieuwe businessunit door het hele land gehuisvest.

De opdracht bestond uit het beëindigen van diverse huurovereenkomsten, het maken van business cases, indienen en bewaken van CAPEX-budgetten en het aansturen van het projectteam “kantoor-huisvesting”, bestaande uit de deeldisciplines: ontwerp, bouwkundige realisatie, verhuizing, ICT en facilitair.