Herontwikkeling winkel tot 4 startersappartementen – voorstudie
In samenwerking met een projectontwikkelaar
Architectuur, Bouwkostenadvies, Brandveiligheid, Conceptvorming, Haalbaarheidsstudie, Installatietechniek, Vergunningen
Den Haag

De twee panden aan de Copernicuslaan zijn in 1914 gebouwd, met in totaal 6 ruime woningen op de begane grond, eerste en tweede verdiepingen. In de loop der jaren is er veel verbouwd aan de beide panden. Tegenwoordig is aan de Copernicuslaan 58-60 een avondwinkel gevestigd. Op de eerste en tweede verdieping zijn appartementen gesitueerd, ontsloten middels aan weerszijde aanwezige portieken. In gezamenlijkheid met een projectontwikkelaar is een studie gedaan om deze avondwinkel te transformeren tot woningen. Hierin zijn enkele varianten onderzocht, van 1 en 2 grote appartementen met inpandige parkeergelegenheid tot aan 4 ruimte (starters)appartementen met patio. Er is een bouwkostenraming en stichtingkostenraming opgesteld voor de business case.