Bezuidenhut
Wijkberaad Bezuidenhout
Architectuur, Bouwkostenadvies, Conceptvorming, Constructief advies, Directievoering, Duurzaamheidsadvies, Installatietechniek, Interieur, Projectmanagement, Vergunningen
Spaarwaterveld, Den Haag

Het Spaarwaterveld is gesitueerd aan de rand van de wijk Bezuidenhout. Het is een van de weinige sportvelden in deze wijk en wordt derhalve intensief gebruikt.

De bezoekers variëren:

  • Jonge kinderen met hun ouders bezoeken het Spaarwaterveld regelmatig.
  • Oudere kinderen spelen op het speelveld, of maken gebruik van het recentelijk geplaatste kasteel
  • Jongeren spelen voetbal op het speelveld
  • Klassen (basisonderwijs, buitenschoolse opvang) organiseren evenementen op het speelveld
  • In de winter van 2014-2015 is een tijdelijke schaatsbaan neergelegd aan de rand van het Spaarwaterveld. Dit is een groot succes geweest en zal worden gecontinueerd.
  • Bezoekers van de drukbezochte, jaarlijkse rommelmarkten.

In samenwerking met de gemeente Den Haag (Stadsdeel Haagse Hout) is het wijkberaad Bezuidenhout een initiatief gestart om een nieuw paviljoen te ontwikkelen, waarmee de ambities voor het Spaarwaterveld als dé sport- en evenementenplek van Bezuidenhout verder uitgebouwd kunnen worden.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

  • Uitgifte van speelgoed door beheerder (gem. Den Haag)
  • Terras voor ouders en grootouders
  • Opslag (Johan Cruijff Foundation, schaatsbaan, etc.)
  • Stimuleren van (buurt)activiteiten (er zijn in de wijk veel kunstenaars, semi-professionele bandjes, musici en vele andere initiatieven)