Huisvestingsadvies brandweer
Veiligheidsregio Haaglanden
Aanbesteden, Architectuur, Bouwkostenadvies, Brandveiligheid, Conceptvorming, Constructief advies, Directievoering, Haalbaarheidsstudie, Installatietechniek, Projectmanagement, Vergunningen
Den Haag, Delft, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer

Negen gemeenten werken in de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) samen om zich voor te bereiden op het voorkomen en bestrijden van ongevallen, rampen en crisissituaties, onder andere door opleidingen en oefeningen. Ook voert de VRH het beheer en de organisatie van de Gemeenschappelijke Meldkamer (Brandweer en Ambulancezorg). Bij de VRH werken specialisten die hun kennis gebruiken om gemeenten te ondersteunen, te adviseren en de kwaliteit binnen de regio te bewaken van Brandweer Haaglanden, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). In opdracht van de VRH heeft MODUS diverse huisvestingsprojecten begeleid. De focus ligt daarbij op het ontzorgen van de opdrachtgever vanuit een multidisciplinaire benadering. Er ligt een sterke focus op het betrekken van de eindgebruiker (operationele dienst), het realiseren van een gezonde verhouding van investering en exploitatie, het werken binnen planning en het behouden van een goede samenwerking met contractpartijen. Een selectie van onze uitgevoerde projecten:

  • Advies brandveiligheid van alle brandweerkazernes in eigendom;
  • Aanbesteding raamcontract onderhoudspartij (B, E, W) voor alle brandweerkazernes;
  • Haalbaarheidsstudie en advies nieuwe vaste (jaarrond) strandposten reddingsbrigade;
  • Technische begeleiding uitvoering transitie kantoorautomatisering;
  • Ontwerp, vergunningen, directievoering realisatie brandweerkazerne Royal FloraHolland
  • Ontwerp, advies en begeleiding nieuwe grootkeuken kazerne Leidschendam-Voorburg;
  • Bestek, aanbesteden en directievoering buitenschilderwerk hoofdkantoor;
  • Ontwerp, aanbesteden, directievoering renovatie buitenplafond hoofdkantoor;
  • Advies fijnstof en binnenklimaat brandweerkazerne Leidschenveen-Ypenburg;
  • Ontwerp, aanbesteding en directievoering dakterras brandweerkazerne Den Haag Centrum;