The Grey Space in the Middle
Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag
Brandveiligheid, Haalbaarheidsstudie, Installatietechniek, Vergunningen
Paviljoensgracht 20, Den Haag

Het gebouw aan de Paviljoensgracht 20 biedt onderdak aan verschillende huurders in de culturele sector, een van de huurders heeft de leegstaande kelder in gebruik genomen als evenementenruimte. Voor deze herbestemming is door Modus een installatietechnisch ontwerp gemaakt.

Verder is door Modus een inventarisatie van de gebreken aan de brandveiligheid uitgevoerd en is een werkomschrijving gemaakt voor het herstellen hiervan inclusief het vervangen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie