72 zorgwoningen Veltman
Leveste Care / Hegeman Groep
Architectuur, Haalbaarheidsstudie
ir. Biewengaweg, Weiteveen

De zorggroep Leveste Care heeft diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in Zuidoost Drenthe. Eén van deze verpleeghuizen is de locatie Veltman, gelegen tussen Klazienaveen en Schoonebeek. Veltman huisvest op dit moment 80 cliënten, verdeeld over meerdere woongroepen. Er is een activiteitencentrum en diverse kantoorruimten.

In opdracht van de Hegeman Groep (Nijverdal), heeft MODUS een huisvestingsvisie en een voorlopig ontwerp gemaakt en gepresenteerd. Hierin zijn de wensen om een aanpasbaar en duurzaam gebouw te ontwikkelen meegenomen. De vier gescheiden paviljoens zijn afzonderlijk te realiseren, uit te breiden en eventueel weer af te stoten. Deze paviljoens worden met het hoofdgebouw verbonden door lange gangen, die tevens toegang geven tot de binnentuinen en patio’s. Omdat de bewoners veelal binnen het gebouw verblijven, waar structuur en regelmatig onderdeel zijn van de zorg, is gekozen om zowel het verblijven als het verplaatsen tussen de verschillende ontmoetingsruimten als centraal thema in het ontwerp mee te nemen.

Een standaard corridor-ontsluiting heeft als risico dat een strenge en anonieme verkeersruimte ontstaat, zonder ruimtelijke kwaliteiten. In een verzorgingshuis zijn bewoners veelal gebonden aan hun directe woonomgeving. We hebben daarom in onze visie juist het bewegen tussen de paviljoens en het ontmoeten in de gevarieerde verblijfruimten als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een logisch grid van verkeersaders, die alle paviljoens als eigen identiteit wegzetten en tegelijkertijd de bewoners de gelegenheid geven om langs panoramaroutes de centrale voorzieningen te bereiken.

Het programma bestaat uit 72 wooneenheden van 50 m2. Het bouwsysteem is in samenwerking met de aannemer zodanig uitontwikkeld, dat ondanks de convergerende wanden, een eenvoudig bouwsysteem toe te passen is, waardoor het voordeel drieledig is:

  • Bouwkosten gaan naar beneden,
  • Naderhand eenvoudig uitbreidbaar op de eerste verdieping (+5 x 50 m2),
  • Wooneenheden zijn voorbereid voor mogelijke splitsing (2×25 m2), danwel samenvoeging (>75m2).