Studie Hoogheemraadschap
Hoogheemraadschap van Delfland
Haalbaarheidsstudie
Phoenixstraat 32, Delft

Het Hoogheemraadschap van Delfland is gehuisvest op vier locaties. De hoofdvestiging betreft het Gemeenlandshuis, gesitueerd tussen de Oude Delft en de Phoenixstraat in Delft en bestaat uit een schakeling van vier gebouwen, waarvan de bouwperiode varieert van vroeg 16e eeuw (met een Rijks Monumentale status), tot een latere uitbreiding uit de jaren ’70.

De opdracht betrof zowel het onderzoek naar een meer efficiënte huisvesting in relatie tot de beleving van de werkomgeving in een historisch pand, als ook het maken van een ontwerp. Het onderzoek is middels interviews met leidinggevenden, werknemers en directie uitgevoerd voor de sector Beleid en Onderzoek (95 fte) en gerapporteerd aan de directie.

De sector Beleid en Onderzoek streeft een organisatie na waarin medewerkers worden gemanaged op output in plaats van op hun aanwezigheid.

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

  • De nadruk ligt op de sector als één geheel (ten opzichte van de nadruk te leggen op de afzonderlijke afdelingen), waarin projecten op een integrale manier aangepakt worden;
  • Het delen van de kennis binnen de organisatie moet worden gestimuleerd en dient terug te komen in het ontwerp;
  • De mogelijkheid wordt geboden om een persoonlijke balans tussen privé en werk te vinden, waarin altijd en overal gewerkt kan worden en waar thuiswerken wordt gestimuleerd.