MODUS verzorgt de nieuwbouw, of verbouwing van uw woning van A tot Z, met één aanspreekpunt voor ontwerp, technisch advies en procesbeheersing. U kunt daarbij rekenen op een op elkaar ingespeeld team aan adviseurs: architect, interieurontwerper, adviseur duurzaamheid, installatietechniek, constructeur en bouwkosten.

Goed inzicht en afgewogen keuzes

In de voorbereidingsfase spreken we met u door wat uw wensen zijn, waarna we een haalbaarheidstoets uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in wat de nieuwbouw, of verbouwing kost, en verzekeren we dat uw woning op alle vlakken voldoet aan wet- en regelgeving. Ook helpen we u met het maken van keuzes omtrent verduurzaming. In verschillende scenario’s geven we u inzicht in wat de energie-, milieu-impact en financiële gevolgen op de korte en lange termijn zijn. Zo kunt u een afgewogen keuze maken, waar u de komende jaren geen omkijken meer naar heeft.

MODUS realiseert voor u

• Eén aanspreekpunt voor ontwerp, technisch advies en procesbeheersing;
• Een goed doordacht (en verrassend) ontwerp;
• De benodigde vergunningen voor een onbezorgde verbouwing;
• Goed inzicht in, en advies over, materialen, de keuzes voor constructies, benodigde installaties;
• Afgewogen duurzaamheidskeuzes, vanaf wettelijk verplicht (BENG) tot en met een Nul-Op-De-Meter resultaat (NOM);
• Energielabel detail (EP-W/U detail volgens NTA 8800)
• Transparante afspraken met een aannemer;
• Bouwen binnen uw budget, voor een eerlijke prijs;

Wilt u meer weten over onze diensten?
We denken graag we met u mee. Neem contact op via:

Telefoon: 070 209 90 10
e-mail: info@modusarchitectuur.nl

Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, de meeste vastgoedprojecten hebben een multidisciplinair karakter. Ook de kleinere en middelgrote projecten hebben een architect, constructeur, installatie-adviseur, duurzaamheidsadviseur, projectmanager en een kostendeskundige nodig. Wij hebben het integraal ontwerpen en managen van deze kleinere en middelgrote projecten (bouwkosten tot €2.000.000) tot onze specialiteit gemaakt.

Wij leveren de experts en pakken de regie. Wij werken altijd met één vast aanspreekpunt. Hij, of zij zorgt ervoor dat de juiste disciplines zijn vertegenwoordigd en op elkaar zijn afgestemd, communiceert met uw gebruikers als u dat wenst en zorgt ervoor dat het project voldoet aan wet- en regelgeving.

Zo houdt u gedurende het project maximaal inzicht in de (gemaakte) ontwerpkeuzes, de technische voortang en de financiën van uw project.

De voordelen voor u:

 • Geen losse adviezen, maar één integraal eindresultaat met focus op samenhang.
 • Een ontwerp waar architectuur en techniek maximaal zijn geïntegreerd en elkaar versterken;
 • Een gestructureerd ontwerpproces;
 • Verrassende ontwerpvarianten;
 • Een ontwerp dat past binnen ambities en budget;

Wilt u meer weten over onze diensten?

We denken graag met u mee. Neem contact op via:

Telefoon:
070 209 90 10
e-mail:
info@modusarchitectuur.nl

De afgelopen decennia is het belang van goed ontworpen en onderhouden installaties belangrijker en complexer geworden. De ervaringen die we “in het veld” opgedaan hebben met inspecties, managen van onderhoudscontracten en troubleshooting nemen we mee in onze ontwerpen. Hierdoor zijn we in staat om robuuste, goed functionerende installaties te ontwerpen die aansluiten bij uw behoefte en uw organisatie.

MODUS realiseert voor u:

 • Advies werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties;
 • Commissioning van werktuigbouwkundige installaties;
 • Optimalisatie en verbetervoorstellen voor bestaande installaties, voor direct resultaat, zonder grote investeringen;
 • Kostenramingen installatietechnisch;
 • Het maken van definitiedocumenten waarin kwalitatieve en kwantitatieve eisen zijn opgenomen;
 • Het maken van bestekken, op basis van prestatie en inspanningsverplichtingen;
 • Begeleiding aanbesteding onderhoudscontract technische installatie (het maken van onderhoudsbestekken, begeleiding inkooptraject, uitvoeringsbegeleiding);
 • Energieprestatie, engineering en tekenwerk (van principeschema’s, installatieschema’s tot uitvoeringstekening).

Wilt u meer weten over onze diensten?

We denken graag met u mee. Neem contact op via:

Telefoon:        070 209 90 10
e-mail:             info@modusarchitectuur.nl

Iedereen wil in een veilig gebouw wonen of werken. Toch is dat niet altijd het geval. De oorzaken hiervoor zijn dikwijls divers. Van veranderingen die door de jaren heen aan het pand zijn aangebracht, beperkte begeleiding tijdens de uitvoering tot onwetendheid op het veiligheidsgebied en veranderende regelgeving. Met een brandscan brengt MODUS de risico’s in uw gebouw overzichtelijk voor u in beeld. Zo kan er gericht gewerkt worden aan een brandveiliger gebouw, en kunnen bijbehorende risico’s beperkt worden. In dit proces zoekt MODUS het optimum tussen veiligheid, bruikbaarheid en kosten.

MODUS realiseert voor u:

 • Gedegen advies naar aanleiding van vastgestelde gebreken van de Veiligheidsregio
 • Integrale brandscans (inventarisatie brandscheidingen, opname gebreken, verbeterplan);
 • Fire safety engineering;
 • Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening;
 • Brandoverslagberekeningen;
 • Gebruiksmeldingen en gebruiksvergunningen brandveilig gebruik;
 • Inventarisatie gebreken;
 • Kostenramingen;
 • Aanbestedingsadvies en -begeleiding;
 • Uitvoeringsbegeleiding en directievoering.

Wilt u meer weten over onze diensten?

We denken graag met u mee. Neem contact op via:

Telefoon:        070 209 90 10
e-mail:             info@modusarchitectuur.nl

MODUS adviseert opdrachtgevers om (complexe) gebouwen te verduurzamen. Dat doen we niet door standaard rapporten op te stellen, maar door inhoudelijk te kijken wat écht zinvolle maatregelen zijn voor uw gebouw, of vastgoedportefeuille.

We geven u inzicht in wet- en regelgeving, analyseren de technische mogelijkheden en financiële consequenties om uw gebouw(en) concreet te verduurzamen en bespreken verschillende, op uw situatie van toepassing zijnde, scenario’s. Zo kunt u een afwogen keuze maken.

Onze toegevoegde waarde zit in onze kennis van actuele wet- en regelgeving in combinatie met een brede technische kennis (bouwfysica, installatietechniek en architectuur). Zo kunnen we u voorzien van een concreet, inhoudelijk advies, waarmee u ook uw monumentale theater, of museum, beperkt bereikbare schoolgebouw, bruisend kantoorgebouw, of andere waardevolle panden kunt verduurzamen.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Verduurzamingsopgaven met een uitdaging;
 • Energieprestatieadvies en maatwerkadvies (EP-W/U detail volgens NTA 8800);
 • Milieuprestatieberekeningen (volgens EN 15804);
 • EED Energie-audits;
 • Informatieplicht energiebesparende maatregelen;
 • Concrete uitwerking van duurzaamheidsambities;
 • Aanbestedingstrajecten, uitvoeringsbegeleiding en directievoering.

Wilt u meer weten over onze diensten?

We denken graag met u mee. Neem contact op via:

Telefoon:        070 209 90 10
e-mail:             info@modusarchitectuur.nl

Bij MODUS besteden we veel aandacht aan de uitwerking van onze ontwerpen. Het vakkundig uittekenen van een trap, het tot in detail uitzoeken van de toegepaste materialen, of het toetsen van details op akoestische en thermische eigenschappen. Het zijn de – naar onze mening – noodzakelijke stappen om een goed ontwerp op papier werkelijkheid te laten worden. Zo weet de aannemer precies wat er van hem wordt verwacht. Geregeld bundelen we ook de kennis en ervaring van betrokken partijen, om tot een uitvoerbaar en mooi eindresultaat te komen.

Wat MODUS voor u kan doen:

 • Toetsen van bouwkundige details op akoestiek, thermische isolatie en vocht;
 • Uitvoeringsdetails bouwkunde;
 • Uitvoeringsdetails interieurbouw;
 • Stikstof-berekeningen, Voortoets & Passende beoordelingen (Wet natuurbescherming)
 • Dampspanningsberekeningen, of 3D koudebrugberekeningen;
 • Akoestische berekeningen.

Wilt u meer weten over onze diensten?

We denken graag met u mee. Neem contact op via:

Telefoon:        070 209 90 10
e-mail:             info@modusarchitectuur.nl